Vedic Art

Lentoon

Vedic Art on helppo ja luonnollinen menetelmä kehittää ihmistä luomaan niin, että hän oppisi tekemään yhteistyötä maailmankaikkeuden luonnonlakien kanssa. Veda-viisauden mukaan ihmisessä on luonnostaan kaikki se tieto, mitä hän tarvitsee. On vain herätettävä tuo jokaisessa oleva tieto.

Vedic Artin opetuksessa ei opeteta kenellekään kuinka tulee maalata, vaan Vedic Art on tapa muistaa se, kuinka maalataan. Vedic Art ei ole filosofia, terapia, ei myöskään tyyli, ismi tai uskonto, vaan ennemminkin on kyse maailmankaikkeuden laeista. Vedic Artia voisi luonnehtia vapaaksi luovan olemisen tilaksi, joka toteutuu maalausprosessin aikana. Se on tietoisuuden tila, jolloin ihmismielen tietoisuus on yhteydessä luonnon hienoimpiin ja korkeimpiin tietoisuuden tasoihin.

Vedic Art -menetelmä vaikuttaa ihmiseen luovan prosessin kautta. Se etenee omalla painollaan tuottaen samalla uusia ideoita ja oivalluksia niin taiteessa kuin omassa elämässä. Vedic Art on luomisen riemua, uuden oppimista ja omien kykyjen löytämistä. Lopputulos ei ole tärkeä, vaan itse kuvan tekeminen, prosessi.

Vedic Art on tarkoitettu kaikille taiteesta ja elämästä kiinnostuneille. Vedic Artissa ei opeteta tekniikkaa vaan luovuutta. Tekniset taidot kehittyvät maalaamalla pikkuhiljaa. Tekniikka syntyy luovuudesta aivan itsekseen ilman erillisiä harjoituksia, ja ilmaisu on alusta asti mukana. Kyse on vaihtoehtoisesta tavasta oppia ja tehdä taidetta ilman opettajan analyysia ja arvioita.

Tämän uudenlaisen taidekoulutusmuodon kehittäjä on ruotsalainen kuvataiteilija Curt Källman (1.2.1938-18.12.2010). Vedic Art -menetelmän avulla kuka tahansa voi tehdä maalaten matkan omaan sisimpäänsä löytäen sieltä värejä, tapahtumia ja kokonaisen maailman. Vedic Artia voi harrastaa kuka vain, sillä jokainen oppii ilmaisemaan itseään sen avulla.