Todellinen Jooga

Joogan harjoittaminen alkoi lisääntyä merkittävästi länsimaissa joskus 1970-luvulla. Jooga on kuitenkin vuosituhansia vanha menetelmä, jolla pyritään itsen tuntemiseen ja syvimmän totuuden oivaltamiseen itsestä. Joogan menetelmiä on lukuisia ja koko ajan ilmestyy uusia yrittäjiä mitä erilaisimmilla nimikkeillä ja menetelmäkuvauksilla. Perinteistä joogaa ovat mm. Hatha-, Raja-, Bhakti- ja Karma- sekä Jnana-jooga, muitakin joogan muotoja on ollut jo vuosisatoja vakiintuneina. Kaikki nämä joogan muodot ovat erilaisia menetelmiä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Jokin joogan muoto sopii toiselle henkilölle paremmin kuin toinen, mutta mikään näistä menetelmistä ei itsessään takaa onnistunutta lopputulosta, eli todellisuuden paljastuminen todellisesta minuudesta. Nykypäivänä on erityisen vaikeaa päättää mitä joogan muotoa lähtisi seuraamaan koska valikoimaa on niin paljon, ja mistään menetelmästä ei saa kunnon käsitystä ennen kuin on tehnyt harjoituksia riittävän kauan, joskus jopa vuosia tarvitaan jotta harjoitusten todellinen anti alkaa paljastua harjoittajalle.

Gurun merkitys

Joogan historiassa on aina painotettu henkisen opettajan (Guru) merkitystä. Miksi? Eikö pelkästään harjoituksia tekemällä voisi saavuttaa (Samadhi, Valaistuminen, Nirvana, nimiä on monia) itseoivallusta? Joogan kehittäjät, viisaat intialaiset (Rishit) ovat aina opettaneet joogaa henkilökohtaisesti oppilailleen ja seuranneet oppilaan kehitystä hyvin läheisesti, miksi näin on toimittu? Olen oman kokemukseni kautta tullut ymmärtämään, että joogan syvimmän viisauden löytämisen tiellä on niin paljon esteitä ja kompastumisen mahdollisuuksia, että on täysin selvää, että tarvitaan joku opettaja joka on itse kulkenut tuon tien läpi. Hän tietää jokaisen matkalla olevan esteen ja kuinka niistä selvitään ohi tai läpi. Vain sellainen ihminen, joka on päässyt perille itseoivalluksen tilaan, voi toimia todellisena opettajana. Itsetutkiskelun tielle lähtijällä olisi hyvä olla itseoivalluksen kokenut opettaja jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä kokematon tai harhaan johtava "opettaja" voi saada myös vahinkoa aikaan (vertaa sokea johdattamassa sokeaa). Opettajan valinta joogan harrastajan kannalta on siis oleellisen tärkeä seikka.

Kuinka sitten löytää todellinen valaistunut henkinen opettaja?

Jeesuksen väitetään sanoneen jotenkin näin: "heidän hedelmistään te heidät tunnette". On siis tarkkailtava ja tutkittava riittävän kauan miltä jokin opettaja tuntuu, onko hänellä yhteys syvään viisauden lähteeseen, ja voiko hän auttaa totuuden etsijää. Kun tällainen opettaja löytyy, on mahdollista saavuttaa sellainen yhteys ja ymmärrys, ettei jää epäilystä siitä kuka on sinun todellinen henkinen opettajasi täällä maan päällä. Jeesus lähetti opetuslapsensa eri ilmansuuntiin opettamaan ja puhumaan ihmisille. On siis mahdollista saada syvää ja auttavaa opetusta myös valaistuneen opettajan opetuslasten kautta. Pyhä Henki oli opetuslasten kanssa ja johdatti heitä matkallaan. Vielä nykyäänkin valaistuneen henkisen opettajan oppilaiden on mahdollista saada yhteys tuohon Pyhän Hengen tai Transmissionin johdatukseen, ja toimia sen johtamana lähimmäisten auttamiseksi. Onnea ja menestystä kaikille oman henkisen opettajan ja Totuuden etsijöille!


Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Henkinen Opettaja
Mystiikan Tie